Dětská univerzita Další ročník unikátního projektu, který v České republice nemá obdoby, startuje 3. října 2012. Více informací a přihlášky ZDE.

O projektech

Podpora technických a přírodovědných oborů(PTPO)

PTPO je projekt Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR, jehož cílem je vytvořit síť regionálních (krajských) koordinátorů propagace vědy a výzkumu, která bude zaměřena na žáky základních a středních škol. Pro Olomoucký kraj se jím stala, na základě výběrového řízení, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Přírodovědecká fakulta bude v rámci projektu pořádat v Olomouckém kraji soubor aktivit propagujících vědu a výzkum, bude napomáhat vytváření nových didaktických metod výuky přírodovědných předmětů pro pedagogy, vybuduje a zprostředkuje kontakty mezi univerzitou, školami a volnočasovými organizacemi, a prostřednictvím cílené medializace se bude snažit popularizovat vědu a výzkum mezi nejširší veřejnosti.

Během trvání projektu, tedy od května 2010 do prosince 2011, bude Přírodovědecká fakulta dále pokračovat ve svých tradičních popularizačních aktivitách, jako jsou například Přírodovědný jarmark, Univerzita dětského věku, Fyzikální kaleidoskop, Badatel a různé soutěže, zorganizuje mnohé nové aktivity, a na těchto internetových stránkách umožní školám a organizacím prezentovat informace o svých aktivitách popularizujících vědu a vzdělávání.


Projekt Mediální zdůraznění potřeb vědy a perspektiv studia exaktních oborů – MedVěd

…navazuje na aktivity olomoucké Přírodovědecké fakulty z minulých let – popularizace a medializace jednotlivých oborů a úspěchů pracovišť, akce pro děti
a studenty apod.

podílí se na procesu vzdělávání na nižších stupních škol a snaží se děti a studenty přesvědčit, že věda může být zajímavá, pestrá a perspektivní pro budoucí povolání

…je rozložen na dva a půl roku a jeho cílem je vydání podrobného manuálu pro vysoké školy a vědecká pracoviště. Dokument bude návodem pro účelnou komunikaci s veřejností a napoví, jak dlouhodobě popularizovat tuto činnost.

…zahrnuje širokou škálu mimoškolních aktivit v oblasti přírodních věd a jejich medializaci s přispěním spolupracujících médií

…si klade za cíl zdokumentovat úroveň a intenzitu mediálních sdělení o přírodních vědách a zjistit, jak je vnímají žáci základních a středních škol. Vývoj situace řešitelé zhodnotí stejným výzkumem o dva roky později.

je originální propojením pracovišť přírodovědného zaměření, základních a středních škol, zájmových volnočasových organizací, expertů z oblastí sociologie a médií. Cílem aktivní spolupráce je systematická a dlouhodobá medializacea popularizace vědy a výzkumu.

…můžeme realizovat díky podpoře Ministerstva školství a mládeže České republiky